img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
14 Mart 2020
15 Mart 2020

Kontenjan: 15 kişi
Eğitim Yeri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-BEŞİKTAŞ
UYGULAMALI PERSONEL YÖNETİMİ VE BORDRO EĞİTİMİ
2 gün / 12 saat
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İŞ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE PERSONEL YÖNETİMİ VE BORDRO  UYGULAMALARI  

  PERSONEL VE BORDRO YÖNETİMİ

§  2019 parametrelerine göre işçi bordro maliyetlemesi ve güncel hesaplamalar,

§  İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatının uygulama detayları ve yorumlanması,


   PERSONEL YÖNETİMİNDE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

§  Özlük dosyası nedir? Özlük dosyasında neler bulunması gerekir?

§  Deneme ve değerlendirme süreçleri ve önemi,

§  İş kazalarında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

§  İş Sözleşmesi Türleri

§  İş Kanunu hükümlerinin incelenmesi

   SGK Mevzuat

§  Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında İşletmelerin yapmaları gereken zorunlu uygulamalar ve işçilere imzalatılması gereken matbuu formlar nelerdir?

§  Meslek kodları nedir? Uygulamada nelere dikkat etmek gerekir?

§  İşçinin işverenin başka bir işyerine nakli nasıl yapılır, uygulama detayları nelerdir?

§  Yıl içinde işyeri değiştiren işçinin bordrolama hesaplamalarında nelere dikkat edilmelidir?

§  İşçinin yıllık izin haklarını kullanırken nelere dikkat etmek gerekir. Neler cezai yükümlülük doğurur?

§  Vizite giriş sisteminde dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir?

§  Yasal olarak Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler,

§  İşveren Bireysel Emeklilik(OKS) ne demektir? Nelere dikkat etmek gerekir?


      ÜCRET ve BORDRO UYGULAMALARI

§  Asgari ücret nedir?

§  Temel Ücret nedir?

§  Brüt ücret nedir?

§  Net ücret nedir?

§  SGK taban ücret ve SGK tavan ücret ne demektir?

§  Toplam Maliyet ne demektir?

§  Vergisel maliyet ne demektir?

§  Devreden SGK Matrahı ne demektir?

§  SGK Prim oranları nelerdir?

§  Gelir Vergisi oranları nelerdir? Kümülatif Gelir vergisi matrahı ne demektir? Hesaplama detayları!

§  SGK Prime tabi olan-olmayan kazançlar nelerdir?

§  Gelir vergisine tabi olan- olmayan kazançlar nelerdir?

§  Fazla mesai hesaplaması nasıldır?

§  Kıdem- İhbar tazminatı hesaplaması nasıldır? Nelere dikkat etmek gerekir?

§  Asgari geçim indirimi nedir? Nasıl hesaplanır? 


  UYGULAMA VE HESAPLAMALAR

§  Brütten Nete, Netten Brüte ücret hesabının vergisel maliyet hesaplaması,

§  Fazla mesaili bordro ve maliyet hesaplaması nasıl yapılır?

§  Prim- İkramiye ödemeli bordro ve maliyet hesaplaması nasıl yapılır?

§  Yol- Yemek bordrosu ve maliyet hesabı nasıl yapılır?

§  Bireysel Emeklilik (OKS) bordro hesabı nasıl yapılır?

§  Engelli çalışan ve engelli çocuğu olan kişinin bordro hesaplama detayları,

§  Devreden SGK Matrahının Sigorta prime tabi tutulması ve bordro maliyet hesabı nasıl yapılır?

§  Gelir Vergisi Dilimli bordro hesaplaması ve maliyet hesabı nasıl yapılır?

§  SGK tavan matrah üzerinden bordrolama ve maliyet hesabı nasıl yapılır?

§  Emekli ücret bordrosu nasıl hesaplanır?

§  Kapıcı- Ev hizmetlisi bordrosu nasıl hesaplanır?

§  Excelde hesaplanmış brütten nete ücret örneklemeleri!

Not : Açıklamalı sorularla 20 tane ücret bordrosu uygulamalı olarak kursiyerlerle birlikte yapılacaktır.