REFERANSLAR
SÜZER HOLDİNG
Özge Efe, İnsan Kaynakları Müdürü

Sekiz senedir Süzer Grubu bünyesinde avukat olarak olarak görev yapmakta iken; yöneticim ile birlikte, Grubun İnsan Kaynakları Departmanının başına geçmem yönünde karar aldık. Bu yola girerken insan kaynakları mantığını algılayabilmek için bir takım sertifika programlarını araştırmaya başladık. Vaktimiz kısıtlı olduğundan amacımız “sertifika belgesi” almaktan çok, insan kaynakları yönetimiyle ilgili temel bilgileri “en hızlı”, “en yalın” ve “en iyi” şekilde öğrenebilmekti. Bu öğrenimin ise; konusunda uzman, tecrübeli hocaların, sahip olduğu bilgi ve deneyimi kesintisiz ve anlaşılabilir derslerle aktarılması yoluyla mümkün olacağı tartışmasızdı.

Çözüm İnsan Kaynaklarıyla tam da bu noktada tanıştık.

Gerçekten de Çözüm İnsan Kaynakları vasıtasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hocalarının bizzat katılımıyla gerçekleşen dersler, yönetim ve organizasyonun aşamaları, mülakat teknikleri,  performans ve kariyer yönetimi gibi insan kaynaklarının temelini oluşturan bir çok konuya, sekiz hafta gibi kısa bir sürede hakim olabilmemi sağladı. Bana göre verilen eğitimin en etkileyeci yönü, sahip olduğum hukukçu bakış açısı keskinliğini yumuşatıp, hem yönetici hem de personel gibi düşünebilmeyi sağlamış olmasıdır.    

 

Av. Özge Efe

Süzer Grubu İnsan Kaynakları Müdürü