img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
22 Aralık 2018
23 Aralık 2018

Kontenjan: 20 kişi
Eğitim Yeri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-BEŞİKTAŞ
İŞ HUKUKU EĞİTİMİ
2 gün / 12 saat
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

UYGULAMALI GÜNCEL İŞ HUKUKU SORUN ve ÇÖZÜMLERİ

Eğitimin İçeriği

·         4857 Sayılı İş Kanunu ve Kapsamı

·         İş Sözleşmesi ve Türleri

·         İşin Düzenlenmesi

·         İşçinin Borç ve Yükümlülükleri

·         İşverenin Borç ve Yükümlülükleri

·         İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

·         İş Güvencesi

·         İş Yasasında Ücret

·         İş Yaşamında Fazla Çalışma

·         İş Sağlığı ve Güvenliği

·         İş Yasasında Cezai Hükümler

·         İş Yasasında Kaynaklanan Tazminatlar(Kıdem-İhbar Ve Diğerleri)

·         Toplu İş Sözleşmeleri

·         Sendikal Oluşumlar

·         Yabancıların Çalışma İzinleri

·         6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna yansımaları

·         İş Hukukunda İbra Müessesesi

·         İş Hukukunda Rekabet Yasağı

·         İş Yaşamında Güncel Bir Sorun; Mobbing

·         Yaşanan Sorunlar- Güncel Mahkeme Ve Yargıtay Kararları Örnek Uygulamalar