img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
10 Şubat 2018
11 Şubat 2018

Kontenjan: 20 kişi
Eğitim Yeri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-BEŞİKTAŞ
İLERİ DÜZEY FİNANSAL ANALİZ
2 gün / 12 saat
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İleri Düzey Finansal Analiz Eğitimi

Eğitimin Amacı

Şirketlerin, içinde faaliyet gösterdikleri iktisadi, hukuki ve rekabet koşulları dikkate alınarak, finansal durumlarının tespiti ve analiz sürecinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. 

Eğitmen

Prof. Dr. Barış Sipahi


Eğitimin İçeriği

 Finansal Analizin Amacı

Sektör Analizi ve Ekonomi Analizi

Makro Ekonomik Değişkenler

Enflasyon

Faizlerin Seyri

İşsizlik Oranları

Dış Ticaret Bilançosu

Büyüme Oranı

Cari İşlemler Dengesinin/GSYH Oranı

Firmanın İçinde Faaliyet Gösterdiği Sektörün Analizi

Kalitatif  Analiz

Yönetimin Faktörünün Analizi

Ortak Faktörünün Analizi

Kişisel Bilgileri ve İş Tecrübesi

Firmanın Moralite Analizi

Ticari Ahlakı-Karakteri

Kantitatif Analiz

Tanım

Finansal Analiz

Dikey Yüzdeler Analizi

Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

Eğilim Yüzdeleri Analizi

Oran Analizi

      -    Likidite Oranları

      -    Finansal Yapı Oranları

      -    Varlık Yönetim Oranları

      -    Karlılık Oranları

      -    Pazar Değeri Oranları

      -    Birleşik Oranlar Analizi: Du-Pont Oran Analizi

      -    Ebitda Analiz

 Başa Baş Noktası Analizi

Başa baş Noktası Analizinde Varsayımlar

Satılan Malın Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi

Kara Geçiş noktasının Hesaplanması

Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Analizi

Nakit Akım Tablosu Analizi

Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımları

Yatırımlara İlişkin Nakit Akımları

Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları

Nakit Akım Tablosunun Yorumlanması