img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
26 Ekim 2019
27 Ekim 2019

Kontenjan: 15 kişi
Eğitim Yeri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-BEŞİKTAŞ
FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ
2 gün / 12 saat
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Finans dışı mesleklerden gelen yöneticilerin işletme problemlerine bütünsel bakabilmelerini, finans departmanları ile aynı dili konuşabilmelerinin  ve temel finansal tabloları analiz etme becerisinin sağlanması.

Eğitimin İçeriği

Finansal Amaç ve Fonksiyon

 

ü  Finansmanİşlevleri

ü  Finansal Amaç

ü  Finansal Fonksiyon

Finans - Muhasebe İlişkisi ve Temel Muhasebe Bilgileri

ü  Finans Muhasebe İlişkisi

ü  Muhasebe Kavramları

Ø  Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi

Ø  Temel Kavramlar

-      Tahakkuk esası – Nakit Esası

-      Maliyet – Gider ve Yatırım Kavramları

Temel Finansal Tablolar

ü  Bilanço

ü  Gelir tablosu

Ek Finansal Tablolar

ü    Satışların maliyeti tablosu

ü    Öz kaynaklar değişim tablosu

ü    Net işletme sermayesi değişim tablosu

ü    Nakit akım tablosu

ü    Fon akım tablosu

Finansal Analiz Teknikleri

ü  Oran Analizleri

ü  Yatay-Dikey ve Eğilim Analizleri

ü  Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Analizleri

ü  Kırılma Noktası (Kara Geçiş) Analizleri

Faiz ve Paranın Zaman Değeri

ü  Faiz Oranını Oluşturan Etkenler

ü  Nominal ve Reel Faiz Hesaplamaları

ü  Faiz Getiri ve Vade İlişkisi

ü  Paranın Zaman Değeri

Ø  Net Bugünkü Değer

Ø  Gelecek Değer

Ø  SDS Annuite Hesaplamaları

Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi

ü  Geri Ödeme Süresi Analizi

ü  İç Karlılık Oranları Analizi

ü  Net Bugünkü Değer Analizi

İşletme Bütçeleri, Kontrol Ve Revizyona Genel Bakış