img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
Ocak
Ocak

Eğitim Yeri
EĞİTİM (ÖĞRENCİ) KOÇLUĞU
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitim (öğrenci) koçluğunun amacı; ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimizin;  öncelikle kendi yetenek ve özelliklerini tanımalarına yardımcı olmak ve devamında öğrencilerin okul yaşamlarında ve girecekleri sınavlarda başarılarına katkı sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilerimizle yürütülecek faaliyetler şöyle olacaktır:

 

1-      Öğrencilerimizin, yetenek ve eğilimlerini tanıma,

2-      Öğrencilerimizin eğitim yaşamlarına ilişkin beklenti ve isteklerini belirleme,

3-      Eğitim ve yaşama dair, kendi gerçeklerine uygun hedef belirleme,

4-      Öğrenme stillerinin belirlenmesi ve buna uygun çalışma önerileri,

5-      Öğrenme stratejilerini belirleme, bu stratejileri pekiştirme,

6-      Öz-düzenleme becerisini belirleme ve güçlendirme,

7-      Sınav kaygısını belirleme ve kaygıyı giderici etkinlikler,

8-      Akademik derslerdeki güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarma.

9-      Kendi özelliklerine uygun çalışma planı oluşturma,

10-  Sınava hazırlanma, yeni sınav sistemine yönelik  test tekniklerini geliştirme ve stratejiler oluşturma.

 

·         Bu eğitim süreci, birebir öğrencilerle akademik ünvanlı hocalarımız eşliğinde yürütülmektedir. Aynı zamanda bu süreçte, öğrencilerin aileleri ile de görüşmeler gerçekleştirilmekte ve hem bilgilendirme yapılmakta; hem de öğrencinin faaliyetlerine yönelik bir eşgüdüm sağlanmaya çalışılmaktadır.