img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
Ocak 2018
Şubat 2018

Kontenjan:20-25 kişi
Eğitim Yeri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-BEŞİKTAŞ
DIŞ TİCARET EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
36 Saat
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

DIŞ TİCARET SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

Dış ticaret alanında çalışan veya çalışmak isteyenlere, dış ticaret işlemlerinin yasal düzenlemeleri ile uluslararası düzenlemeler ve dış ticaret uygulamaları ile ilgili uzmanlık derecesinde eğitim vermek amacıyla oluşturulan programımız, dış ticaret sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 

Eğitim Sertifikası

 

Katılımcılara % 80 devam sağlamaları ve program sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde “ Eğitim Sertifikası “ verilecektir.

 

Programın Hedef Kitlesi

 

 • Dış ticaret alanında kariyer yapmak veya kendini geliştirmek isteyenler

 • Şirketlerin dış ticaret, uluslararası pazarlama, gümrük bölümlerinde çalışanlar

   

  Eğitim Süresi

   

 • 36 Saat ( 6 gün )

   

  Eğitimin İçeriği

   

 1. Dış Ticarete Giriş

   

 • Dış Ticarete Giriş, Kavram ve Tanımlar

 • Dış Ticarette Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler

 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamalar

 • İthalat Mevzuatı ve Uygulamalar

 • İhracat Mevzuatı ve Uygulamalar

 • Dahilde İşleme Rejimi

 • Hariçte İşleme Rejimi

 • Serbest Bölge Mevzuatı ve Uygulamaları

 • Dış Ticarette Teşvik ve Devlet Yardımları

 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri

 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 • Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri

 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Alternatif Finansman Teknikleri

 • Dış Ticarette Risk ve Risk Yönetimi

 • Kambiyo Mevzuatı

 • TPKK Kanunu, 32 Sayılı Karar ve İlgili Tebliğler

   

  Eğitmen

   

 1. Prof. Dr. Barış SİPAHİ

   

   

   

   

 1. ULUSLARARASI PAZARLAMA

   

 1. Uluslararası Pazarlama

   

 • Uluslararası Pazarlamanın İşletmeler Açısından Önemi

 • Uluslararası Pazarlama Fonksiyonları

 • Uluslararası Pazarlama Sisteminin İncelenmesi

 • Uluslararası Pazarlama Kararlarında İşletme İçi ve Dışı Etkenler

   

 1. Çağdaş Yönetim Teknikleri ve Uluslararası Pazarlama Yönetimi İlişkisi

   

 • Uluslararası Pazarlarda Strateji Alternatifleri ve Uygun Strateji Seçimi

 • Uluslararası Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi

 • Uluslararası Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması

 • Uluslararası Pazarlama Kararları İçin Bilgi İhtiyacı

 • Uluslararası Pazarlama Araştırmalarının Faydaları

   

 1. Yeni Rekabetçi Stratejiler ve Global Pazarlama Yönetimi İlişkisi

   

 • Uluslararası Pazarlarda Strateji Alternatifleri ve Uygun Strateji Seçimi

   

 1. Global Rekabetin Yeni Standartları

   

 • Ürün ve Üretim Kalitesi

 • Maksimum Tercih İçin Çeşitlilik

 • Uyarlama

 • Erişimdeki Hız ve Kolaylık

 • Yenilik Yaratmadaki Hız

 • Düşük Maliyet

 • Stratejik Etkinlik

 • Ortaklaşa Rekabet

 • Rekabet Üstü Olmak

   

 1. Yeni Ekonominin Uluslararası Pazarlama Stratejileri

   

 • Toplam Kalite Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi İlişkisi

 • Veri Tabanına Dayalı Pazarlama Sistemi

 • Pazarlamada Performans Yönetimi Uygulamaları

   

 1. Örnek Vaka Çalışmaları ve Sektörle İlgili Değerlendirmeler

   

  Eğitmen

   

 2. Prof. Dr. Serdar PİRTİNİ