HİZMETLERİMİZ
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

 

Gerek dünyada, gerek ülkemizde başarılı olmuş şirketlerin yapısına baktığımızda çok büyük oranda aile şirketleri olduklarını görüyoruz.  Yapılan araştırmalara göre bu oran ülkemizde %95 civarı iken,   ABD’de  %96 ,  İtalya’da  %  98,  İspanya'da yüzde 80, İngiltere'de  % 75, Portekiz'de % 70, İsviçre'de ise % 90’lara yaklaşmaktadır. Ancak acı olan şudur ki dünyada ikinci kuşağın yönetiminde yaşamını sürdürebilen aile şirketlerinin ortalaması yüzde 5'i geçmemektedir. PVC Türkiye’nin verilerine göre Türk aile şirketlerinin karşılaştığı en temel sorun kurumsal yönetim eksikliğidir. Yabancı yatırımcıların bir kısmının ülkemizde yatırım yapmaktan çekinmelerinin nedenlerinden biriside budur.

 

 

Bu nedenle şirketlerimizin hızla kurumsal organizasyonlara dönüşmeleri gerekmektedir.

Değişimlerin sürekli ve giderek ivme kazanan bir şekilde meydana geldiği, rekabetin yoğun şekilde yaşandığı, iletişim hızının arttığı ve iletişim alanının giderek genişlediği, iç ve dış müşteri odaklı stratejilerin önem kazandığı günümüzde, işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için günün koşullarına uyum sağlamak zorundadırlar. Söz konusu uyumun düzeyi işletmelerin kurumsallaşma düzeyi ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır…     

Kurumsallaşma düzeyi yüksek işletmeler çevresel koşullara uyum sağladıktan sonra yapılarını oturtur ve sağlam organizasyon yapılarıyla kişilere bağımlı olmaktan kurtulur, kurumsal değerler ve oluşturulmuş sistemlerle devamlılıklarını sağlarlar. Kurumsal kimlik denilen bu kurumsallaşma olgusu işletmelerin beklenmedik iş gücü, yönetici vb. kayıplarında yollarına devam edebilmesinin yegane şartıdır.

Şirketler ;

  Kurucularının büyük emeklerle ortaya   koyduğu ,

  Diğer yönetici ve sahiplerinin yaşattığı,

  Kendi başına bir karakteri, kişiliği olan,

  İnsan ömründen daha uzun yaşayabilen, yapılardır.

Kurumsallaşma bir işletmenin kişilerden ziyade ;

   Çevresel Değişime uyacak,

   Esnekliğini koruyacak şekilde kurallara,

   Standartlara,

   Prosedürlere sahip olması,

   Kendine özgü normları,

İş yapma usul ve yöntemleri oluşturması ve bu sayede diğer şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünerek sürekliliği sağlaması sürecidir.

İşte bu noktada Çözüm İnsan Kaynakları, ülkemizin seçkin akademisyen ve danışman kadrosu ile kurumsallaşma süreçlerinize destek olmaktadır.

Bu nedenle Yıldız Teknik Üniversitesi ile -bir ilk olarak-   “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sertifika  Programı’nı düzenledik ve 10 yıldır da devam ettirmekteyiz.

Kurumsallaşma yol haritası şu şekilde planlanmaktadır;

 

A. DEĞİŞİM GEREKSİNİMİNİN GELİŞMESİ

   (Mevcut Durumdan Rahatsız Olma)

   - Problem algılama

   - Mevcut durumu problem haline getirecek bir vizyon tanımlama

B. DEĞİŞİM İLİŞKİSİNİN OLUŞMASI

C. SORUNUN YA DA GELİŞİM PLANLARININ TEŞHİSİ YA DA AYDINLATILMASI

    - SWOT

    - Yüzleşme Toplantısı

    - Arama Konferansı

    - Mevcut Durum Analizi

D. ALTERNATİF AMAÇ VE YOLLARIN OLUŞTURULMASI

    - Stratejik Planlama/Hedefler

E. DEĞİŞİMİN UYGULANMASI

F. DEĞİŞİMİN KURUMSALLAŞTIRILMASI

   - Kurumsal Sistemlerin Kurulması

·         İş Analizi

·         Reorganizasyon Ve Organizasyon Kılavuzunun Hazırlanması

·         Personel Seçme Ve Oryantasyon Sistemi

·         Kariyer Yönetimi Sistemi

·         Performans Değerleme Ve Ücret Yönetimi

·         Eğitim Yönetimi Sistemi

·         Disiplin Sistemi

·         Bütçe Yönetimi

·         Üretim, Satış, Pazarlama vb. Süreçlerin Yönetimi

G. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME