img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
27 Ocak 2018
24 Şubat 2018

Kontenjan: 25 kişi
Eğitim Yeri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-BEŞİKTAŞ
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA SERTİFİKA PROGRAMI
54 SAAT
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE PROFESYONEL İŞLETME YÖNETİMİ

 

Eğitimin Amacı:   Gerek dünyada, gerek ülkemizde başarılı olmuş şirketlerin yapısına baktığımızda çok büyük oranda aile şirketleri olduklarını görüyoruz.  Yapılan araştırmalara göre bu oran ülkemizde %95 civarı iken,   ABD’de  %96,  İtalya’da  %  98,  İspanya'da yüzde 80, İngiltere'de  % 75, Portekiz'de % 70, İsviçre'de ise % 90’lara yaklaşmaktadır. Ancak acı olan şudur ki dünyada ikinci kuşağın yönetiminde yaşamını sürdürebilen aile şirketlerinin ortalaması yüzde 5'i geçmemektedir. PVC Türkiye’nin verilerine göre Türk aile şirketlerinin karşılaştığı en temel sorun kurumsal yönetim eksikliğidir. Yabancı yatırımcıların bir kısmının ülkemizde yatırım yapmaktan çekinmelerinin nedenlerinden biriside budur.

Bu nedenle şirketlerimizin hızla kurumsal organizasyonlara dönüşmeleri gerekmektedir.

Değişimlerin sürekli ve giderek ivme kazanan bir şekilde meydana geldiği, rekabetin yoğun şekilde yaşandığı, iletişim hızının arttığı ve iletişim alanının giderek genişlediği, iç ve dış müşteri odaklı stratejilerin önem kazandığı günümüzde, işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için günün koşullarına uyum sağlamak zorundadırlar. Söz konusu uyumun düzeyi işletmelerin kurumsallaşma düzeyi ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır. 

Kurumsallaşma düzeyi yüksek işletmeler çevresel koşullara uyum sağladıktan sonra yapılarını oturtur ve sağlam organizasyon yapılarıyla kişilere bağımlı olmaktan kurtulur, kurumsal değerler ve oluşturulmuş sistemlerle devamlılıklarını sağlarlar. Kurumsal kimlik denilen bu kurumsallaşma olgusu işletmelerin beklenmedik iş gücü, yönetici vb. kayıplarında yollarına devam edebilmesinin yegane şartıdır.

Şirketler;

·        Kurucularının büyük emeklerle ortaya koyduğu,

·        Diğer yönetici ve sahiplerinin yaşattığı,

·        Kendi başına bir karakteri, kişiliği olan,

·        İnsan ömründen daha uzun yaşayabilen

yapılardır.

Kurumsallaşma bir işletmenin kişilerden ziyade ; 

Çevresel Değişime uyacak, esnekliğini koruyacak şekilde kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, kendine özgü normları, iş yapma usul ve yöntemleri oluşturması ve bu sayede diğer şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünerek sürekliliği sağlaması sürecidir.

İşte bu noktada ülkemizde bir ilk olarak  “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sertifika  Programı’nı düzenledik ve 10 yıldır da devam ettirmekteyiz. Gelin hep beraber şirketlerimizi kurumsal bir organizasyon haline getirelim.